[indeed_popups id=1]
PBA Dajc BB 2012
Emri i dokumentit: PBA Dajc BB 2012
Përshkrimi:

Hartimi i Programit Buxhetor Afatmesëm 2013-2015, i mbështetur nga Programi dldp-II dhe asistuar nga Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit u realizua gjatë periudhës Maj – Dhjetor 2012 dhe është produkt i një pune të përbashkët midis specialistëve të Komunës sonë, anëtarëve të Këshillit të Komunës dhe Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit. Ky dokument është hartuar në kuadër të projektit “Plani Strategjik & Buxheti dhe Menaxhimi Financiar & Performanca Fiskale” financuar nga programi dldp-II dhe zbatuar nga Co – PLAN (Instituti për Zhvillimin e Habitatit).


Tags: , ,