[indeed_popups id=1]
PBA Bushat 2012
Emri i dokumentit: PBA Bushat 2012
Përshkrimi:

Programi Buxhetor Afatmesëm është produkt i punës së një grupi ekspertësh të cilët asistojnë Komunën tonë në kuadër të projektit “Plani Strategjik & Buxheti dhe Manaxhimi Financiar & Performanca Fiskale” financuar nga Programi dldp-II dhe zbatuar nga Co – PLAN (Instituti për Zhvillimin e Habitatit). Si i pari dokument i këtij formati, falënderimet më të veçanta për hartimin e tij i drejtohen të gjithë stafit të Komunës kontributi të cilëve në këtë proces ka qenë përcaktues.


Tags: , ,