Tag Archives: Planifikim Strategjik

STRATEGIC DEVELOPMENT PLANNING AND PERFORMANCE-BASED BUDGETING IN THE MEDIUM-TERM

The training manual “Strategic Development Planning and Performance-Based Budgeting in the Medium-Term” for Local Government Officials is part of a series of training curricula designed to respond to the training needs of local government officials on public financial management practices. It is the result of intensive efforts of several authors coming from different backgrounds. This […]

(Shqip) PLANIFIKIMI STRATEGJIK DHE FINANCIAR MANUAL PER NJESITE E QEVERISJES VENDORE NE SHQIPERI AFATMESEM DHE AFATGJATE

“Manuali për Planifikimin Strategjik dhe Financiar Afatmesëm dhe Afatgjatë” është rezultat i përpjekjeve të disa autorëve dhe disa përvojave të mëparshme. Ky manual bazohet në iniciativën e ndërmarrë nga Programi për Decentralizimin dhe Zhvillimin Vendor në Shqipëri, i zbatuar nga Intercooperation dhe i financuar nga Agjencia Zviceriane e Zhvillimit (SDC). Përgatitja e dokumentit kaloi në […]