Tag Archives: Menaxhimi i Mbetjeve

MANUAL ON PERFORMANCE BASED SERVICES SOLID WASTE MANAGEMENT AT LOCAL LEVEL

  This module has been developed to further consolidate the initiatives undertaken by many project in the last 15 years and the Albanian Government latest vision to finally implement the accumulated knowledge on service provisions. The manual is focused on the waste management services only. This manual is developed on the gathered experience and developed […]

(Shqip) Shërbimi në Zonat e Varfëra

Ofrimi shërbimit për zonat e varfëra në Malësinë e Madhe dhe Pukë Menaxhimi i mbetjeve të ngurta ka filluar të konsiderohet si nje praktikë e domosdoshme në zonat rurale. Banorët e zonave rurale duhet të kenë angazhimin maksimal në mënyrë që të sigurojnë rrugë të pastra dhe një mjedis rural të shëndetshëm. Në Bashkinë e […]