[indeed_popups id=1]
File Snapshot
axhenda_digitale

 

 Go back

 

Propozimi i dldp per Axhenden Dixhitale te Shqiperise 2014-2020
File name: Propozimi i dldp per Axhenden Dixhitale te Shqiperise 2014-2020
Description:

Qeveria vendore (QV) në Shqipëri po zhvillon sjelljen e saj ndaj shoqërisë së informacionit dhe TIK, por qeverisja tradicionale (t–Qev) vijon të jetë dominuese dhe disa hapa prapa nga e–Qeverisjes në nivel qendror. Politikat dhe objektivat kombëtare në kuadër të Strategjisë për Shoqërinë e Informacionit kanë qenë modeste për qeverisjen vendore, ndërkohë që ka vënde të cilat kanë aplikuar strategji të veçanta për e–qeveri vendore.


Tags: , , , , , ,