[indeed_popups id=1]
Strategjia dhe plani i veprimit per sherbimin e vizitorit Komuna Velipoje
Emri i dokumentit: Strategjia dhe plani i veprimit per sherbimin e vizitorit Komuna Velipoje
Përshkrimi:

Përgatitja e Strategjisë së Informacionit për Vizitorin për Velipojën ka marrë nismën nga nevoja për të adresuar rritjen e vazhdueshme të vizitorëve dhe larminë e madhe të shërbimeve që ofrohen dhe mund të ofrohen në këtë zonë. Në frymën e re të zhvillimeve në komunë, nevoja për të nxjerrë në pah vlerat e ndryshme të saj, që nga ato natyrore dhe njerëzore, bazuar dhe në punën e deritanishme të bërë nga komuna dhe biznesi, u punua në modernizimin e këtij shërbimi dhe përafrimin e tij me atë rajonal.