[indeed_popups id=1]
File Snapshot

 

 Go back

 

(Shqip) NDRYSHIMET NË LEGJISLACIONIN E PROKURIMIT PUBLIK DHE KRYERJA E PROURIMIT ME VLERË TË VOGËL NËPËRMJET SISTEMIT TË PROKURIMIT ELEKTRONIK