[indeed_popups id=1]
File Snapshot

 

> Go back

 

(Shqip) Puka-relacion InterLGU case
File name: (Shqip) Puka-relacion InterLGU case
Description:

Llogaritja e Kostos së Plotë dhe Nivelit të Tarifave që Rikuperojnë Koston përShërbimin e Grumbullimit dhe Transportit të Mbetjeve të Ngurta Rasti i një Bashkëpunimi Ndërvendor

Në kuadër të projektit :“Organizimi i përbashkët ndërvendor i shërbimeve të menaxhimit të mbetjeve urbane në Bashkinë Pukë, komunat Qerret dhe Rrapë”