[indeed_popups id=1]
Mbështetja e Shërbimeve të Përmirësuara të Menaxhimit të Mbetjeve
Emri i dokumentit: Mbështetja e Shërbimeve të Përmirësuara të Menaxhimit të Mbetjeve
Përshkrimi:

Gjatë pesë viteve të fundit, Programi për Decentralizim dhe Zhvillim Lokal (dldp) ka ofruar mbështetje në sektorin e menaxhimit të mbetjeve për njësitë e qeverisjes vendore në Shqipërinë e Veriut, me mbështetjen e organizatave partnere zvicerane dhe shqiptare. Me miratimin në fund të vitit 2011 të Strategjisë së re Kombëtare të Menaxhimit të Mbetjeve në Shqipëri, tani ekziston një nxitje dhe drejtim i qartë për veprimtaritë në këtë fushë.


Tags: ,