[indeed_popups id=1]
File Snapshot

 

> Go back

 

(Shqip) UDHËZUES MBI ZBATIMIN E KONTRATËS SË SHËRBIMIT TË PASTRIMIT BASHKIA SHIJAK Dhjetor 2017
File name: (Shqip) UDHËZUES MBI ZBATIMIN E KONTRATËS SË SHËRBIMIT TË PASTRIMIT BASHKIA SHIJAK Dhjetor 2017
Description:

Ky udhëzues është përgatitur në kuadër të projektit: “Monitorimi i zbatimit të Planit Lokal të Menaxhimit të Mbetjeve Urbane” mbështetur nga programi dldp në bashkinë Shijak. Ajo synon ti vijë në ndihmë stafit të bashkisë të zbatojë sa më mirë kontratën e shërbimit të pastrimit. Ky udhëzues është ndarë në tre pjesë:

(i) Identifikimin e aktorëve kryesor të përfshirë në këtë sistem
a. Përcaktimin e detyrave të secilit prej tyre
b. mënyrën e rrjedhjes së informacionit dhe raportimit
(ii) Lëvrimin e mjeteve financiare
(iii) Skemën e raportimit në Shijak


Tags: , , ,