[indeed_popups id=1]
File Snapshot

 

> Go back

 

(Shqip) PLANI VENDOR PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË MBETJEVE TË NGURTA URBANE (BASHKIA DIBËR)
File name: (Shqip) PLANI VENDOR PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË MBETJEVE TË NGURTA URBANE (BASHKIA DIBËR)
Description:

Ndërgjegjësimi dhe edukimi i komunitetit është çështja më e rëndësishme e zbatimit me eficensë të Planit Vendor të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta (PVMIMN) në Dibër. E gjithë veprimtaria e tij dhe përmirësimi i mëtejshëm janë direkt të lidhura me përkrahjen që do të vijë nga banorët dhe aktorët vendor në bashkinë Dibër. Një program i mirë dhe efikas ndërgjegjësimi dhe edukimi do të mundësojë zbatimin e PVMIMN si dhe një mjedis më të shëndetshëm në të gjithë territorin e bashkisë. Gjithashtu duhet theksuar që një mjedis më i pastër është parakushti i zhvillimit të turizmit në terrritorinë e bashkisë DIbër, të cilës natyra i ka falur bukuri të rralla natyrore.


Tags: , ,