[indeed_popups id=1]
File Snapshot

 

> Go back

 

(Shqip) Plani i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve 2017-2021 Bashkia Lezhë
File name: (Shqip) Plani i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve 2017-2021 Bashkia Lezhë
Description:

Hartimi i Planit për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve Urbane 2017 – 2021 (PMIM) në bashkinë Lezhë është hartuar duke u mbështetur mbi një analizë të gjëndjes aktuale, të karakterisitkave kryesore që lidhen elementët e planifikimit si dhe në përputhje me legjislacionin, dokumentat strategjike dhe synimet e Shqipërisë në procesin e integrimit Evropian.


Tags: ,