[indeed_popups id=1]
File Snapshot

 

> Go back

 

(Shqip) Plani Lokal i menaxhimit te Mbetjeve urbane-Shijak
File name: (Shqip) Plani Lokal i menaxhimit te Mbetjeve urbane-Shijak
Description:

Plani Vendor i Menaxhimit të Mbetjeve Urbane (PVMMU) është një dokument udhëzues dhe planifikues, i cili mundëson zbatimin e politikës kombëtare dhe rajonale të mbetjeve në nivel vendor, pra, mundëson orientimin strategjik të Bashkisë Shijak drejt një menaxhimi të integruar e të qëndrueshëm të mbetjeve.


Tags: , ,