[indeed_popups id=1]
File Snapshot

 

> Go back

 

(Shqip) PLANI LOKAL PËR MANAXHIMIN E INTEGRUAR NË BASHKINË PUKË KAPITALIZIMI I PRAKTIKAVE TË MIRA NGA TË MBETJEVE TË NGURTA URBANE
File name: (Shqip) PLANI LOKAL PËR MANAXHIMIN E INTEGRUAR NË BASHKINË PUKË KAPITALIZIMI I PRAKTIKAVE TË MIRA NGA TË MBETJEVE TË NGURTA URBANE
Description:

DLDP “Decentralisation and Local Development Programme” për nga natyra e saj ofron asistencë teknike dhe mbështjetje përmes programveve të cilat krijojnë lidhje bashkëpunumi midis Bashkive në Veri të Shqipërisë, përmirësime cilësore të infrastrukturës, shërbmieve publike etj. DLDP ka mbështetur Bashkinë Pukë në fushën e menaxhimit të integruar të mbetjeve duke krijuar terrenin e përshtatshëm për kapitalizimin e një Plani Lokal për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve të Ngurta Urbane, si edhe mbështetje teknike për studime mbështetëse dhe investime konkrete në përmirësimin e infrastrukturës për këtë shërbim dhe rritjen e cilësisë së tij.


Tags: , , ,