[indeed_popups id=1]
File Snapshot

 

> Go back

 

(Shqip) Menaxhimi i mbetjeve urbane në zonat turistike
File name: (Shqip) Menaxhimi i mbetjeve urbane në zonat turistike
Description:

Në kuadër të reformës së re territoriale Bashkia e Shkodrës është zgjeruar dhe tashmë përfshin edhe disa njësi të tjera administrative si: Ana e Malit, Bërdice, Dajc, Guri i zi, Postribë, Pult, Rrethinat, Shalë, Shosh dhe Velipojë. Në drejtim të menaxhimit të mbetjeve, nga njëra anë bashkia e Shkodrës duhet të zgjerojë kufinjtë e shtrirjes së këtij shërbimi edhe në njësitë e reja administrative, dhe nga ana tjetër ligji organik e detyron këtë bashki si dhe gjithë bashkitë e tjera të masë dhe të monitorojë performancën e këtij shërbimi.


Tags: , ,