[indeed_popups id=1]
File Snapshot

 

> Go back

 

(Shqip) Plani dhe mjetet e komunikimit për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve të ngurta urbane
File name: (Shqip) Plani dhe mjetet e komunikimit për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve të ngurta urbane
Description:

Në vazhdimësi, faqja e internetit të Bashkia do të jetë një nga mjetet tona më të rëndësishme të komunikimit për të gjitha çështjet, mesazhet përkatëse dhe slogane të rëndësishme për menaxhimin e mbetjeve, informimin dhe të dhënave që lidhen me progresin e caktuar për zbatimin e Planit i cili do të vihet në dispozicion të publikut. Bashkia do ti kushtoj planit të menaxhimi të mbetjeve një seksion të veçantë në faqen e tyre të internetit. Faqja e internetit do të jetë promovuese, në mënyrë që informacioni i publikuar do të jetë drejtpërdrejt i lidhur dhe i zbatueshme për palët e interesuara.


Tags: , ,