[indeed_popups id=1]
File Snapshot

 

> Go back

 

(Shqip) Studim Fizibiliteti per ndertimin e nje stacioni transferimi
File name: (Shqip) Studim Fizibiliteti per ndertimin e nje stacioni transferimi
Description:

VEND-DEPOZITIMI I MBETJEVE BASHKIAKE
Bashkia e Malësisë së Madhe, përbëhet nga 6 NjA (njësi administrative)
pas reformës administrative territoriale, filluan të përdorin venddepozitimet ekzistuese, ku NjA-ja Koplik, Kastrat, Shkrel dhe Gruemirë depozitojë mbetjet e tyre, pothuajse një vit më parë që tani. Vendgrumbullimi i mbetjeve ndodhet 3 km larg nga qyteti i Koplikut, 1 km larg nga zonat e banuara përreth dhe 300m larg nga rruga Koplik-Bajzë, dhe vetëm 400 metra nga Përroi i Thatë.


Tags: , , , ,