[indeed_popups id=1]
File Snapshot

 

> Go back

 

(Shqip) Shërbimi në Zonat e Varfëra
File name: (Shqip) Shërbimi në Zonat e Varfëra
Description:

Ofrimi shërbimit për zonat e varfëra në Malësinë e Madhe dhe Pukë
Menaxhimi i mbetjeve të ngurta ka filluar të konsiderohet si nje praktikë e domosdoshme në zonat rurale. Banorët e zonave
rurale duhet të kenë angazhimin maksimal në mënyrë që të sigurojnë rrugë të pastra dhe një mjedis rural të shëndetshëm.
Në Bashkinë e Malësisë së Madhe dhe Pukës shërbimi i grumbullimit dhe tarnsportit të mbetjeve ofrohet vetem në qytet. Ndërkohë në pjesën tjetër të fshatrave të bashkive ky shërbim nuk ofrohet dhe nuk ka asnjë lloj infrastrukture për grumbullimin dhe transportin e mbetjeve.


Tags: , , , ,