[indeed_popups id=1]
File Snapshot

 

 Go back

 

(Shqip) PLANIFIKIMI FINANCIAR AFATMESEM NE KONTEKSTIN E SHQIPERISE MANUAL PER INSTRUMENTIN E PLANIFIKIMIT FINANCIAR ME BAZE EXCEL, VERSION I DYTE PER QEVERITE VENDORE
File name: (Shqip) PLANIFIKIMI FINANCIAR AFATMESEM NE KONTEKSTIN E SHQIPERISE MANUAL PER INSTRUMENTIN E PLANIFIKIMIT FINANCIAR ME BAZE EXCEL, VERSION I DYTE PER QEVERITE VENDORE
Description:

Planifikimi financiar për afate të shkurtra dhe të mesme u identifikua si një sfidë kryesore për
qeverisjen vendore shqiptare. Për këtë arsye, që më 2010, projekti i decentralizimit dhe zhvillimit vendor , dldp, i financuar nga Swiss Agency for Development and Cooperation SDC dhe i zbatuar nga Helvetas Swiss Intercooperation, përpunoi idenë e lehtësimit të procesit të buxhetit afatmesëm nëpërmjet një instrumenti elektronik të planifikimit financiar (IPF).
Instrumenti duhej të ishte me kosto të ulët, i përshtatshëm për kontekstin shqiptar dhe i zbatueshëm në çdo bashki të Shqipërisë.


Tags: , ,