[indeed_popups id=1]
File Snapshot

 

 Go back

 

Projektligji për vetëqeverisjen vendore
File name: Projektligji për vetëqeverisjen vendore
Description:

Ky ligj rregullon organizimin dhe funksionimin e njësive të vetëqeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë, si dhe përcakton funksionet, kompetencat, të drejtat dhe detyrat e tyre e të organeve përkatëse.


Tags: , , , , , ,