[indeed_popups id=1]
File Snapshot

 

 Go back

 

(Shqip) 150930 – Raport mbi draftin e ligjit te ri organik te QV -financat vendore