[indeed_popups id=1]
PSZH – Komuna Bushat
Emri i dokumentit: PSZH – Komuna Bushat
Përshkrimi:

Programi Buxhetor Afatmesëm është produkt i punës së një grupi ekspertësh të cilët asistojnë Komunën tonë në kuadër të projektit “Plani Strategjik & Buxheti dhe Manaxhimi Financiar & Performanca Fiskale” financuar nga Programi dldp-II dhe zbatuar nga Co – PLAN (Instituti për Zhvillimin e Habitatit).


Tags: ,