[indeed_popups id=1]
File Snapshot

 

 Go back

 

(Shqip) QEVERIA ELEKTRONIKE NË NIVEL VENDOR reforma më transformuese drejt qeverisë së mirë vendore